Tên giám định viên
Bộ ngành
Địa phương
Tình trạng
Lĩnh vực chuyên môn
5573 Giám định viên Tư pháp.
 • Trần Văn Việt
  • Ngày sinh: 1951
  • Ngày bổ nhiệm: 2008
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học và công nghệ
  • Tình trạng: Nghỉ hưu
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hải Phòng
 • Nguyễn Trọng Thắng
  • Ngày sinh: 1976
  • Ngày bổ nhiệm: 2016
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hải Phòng
 • Vũ Hữu Trường
  • Ngày sinh: 1954
  • Ngày bổ nhiệm: 1989
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Tình trạng: Nghỉ hưu
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hải Phòng
 • Đỗ Văn Chiến
  • Ngày sinh: 1952
  • Ngày bổ nhiệm: 1992
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Tình trạng: Nghỉ hưu
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hải Phòng
 • Vũ Thị Vinh
  • Ngày sinh: 1960
  • Ngày bổ nhiệm: 2007
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng
  • Tình trạng: Nghỉ hưu
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hải Phòng
 • Lê Chí Hiếu
  • Ngày sinh: 17/12/1974
  • Ngày bổ nhiệm: 05/6/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính kế toán
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đồng Tháp
 • Nguyễn Đức Phượng
  • Ngày sinh: 1986
  • Ngày bổ nhiệm: 06/6/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Yên Bái
 • Lê Vũ Long
  • Ngày sinh: 1976
  • Ngày bổ nhiệm: 06/6/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Yên Bái
 • Lê Xuân Trường
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm: 19/6/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học và công nghệ
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đồng Nai
 • Nguyễn Công Khánh
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm: 19/6/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học và công nghệ
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đồng Nai
 • Đoàn Hùng Minh
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm: 19/6/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học và công nghệ
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đồng Nai
 • Lê Thị An Nhiên
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm: 19/6/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học và công nghệ
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đồng Nai
 • Ngô Minh Thành
  • Ngày sinh: 1988
  • Ngày bổ nhiệm: 16/6/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Tùng Lĩnh
  • Ngày sinh: 05/6/1976
  • Ngày bổ nhiệm: 17/7//2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Tĩnh
 • Phan Thanh Ngọc
  • Ngày sinh: 02/9/1975
  • Ngày bổ nhiệm: 17/7/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Tĩnh
 • Lê Văn Dũng
  • Ngày sinh: 15/02/1978
  • Ngày bổ nhiệm: 17/7/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin truyền thông
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Tĩnh
 • Phạm Văn Báu
  • Ngày sinh: 03/02/1966
  • Ngày bổ nhiệm: 17/7/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin truyền thông
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Tĩnh
 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Ngày sinh: 06/6/1981
  • Ngày bổ nhiệm: 17/7/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin truyền thông
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Tĩnh
 • Đặng Văn Đức
  • Ngày sinh: 07/6/1979
  • Ngày bổ nhiệm: 17/7/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin truyền thông
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Tĩnh
 • Trần Quốc Đạt
  • Ngày sinh: 1989
  • Ngày bổ nhiệm: 28/6/2017
  • Khen thưởng:QĐ số 588/QĐ-UBND, ngày 28/6/2017 -> Chuyên ngành: Giám định viên tài liệu
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Gia Lai
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.