Tên giám định viên
Bộ ngành
Địa phương
Tình trạng
Lĩnh vực chuyên môn
5849 Giám định viên Tư pháp.
 • Vương Văn Thanh
  • Ngày sinh: 1967
  • Ngày bổ nhiệm 1997
  • Khen thưởng:Giám đốc Công an tỉnh
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Bắc Ninh
  • Đơn vị công tác:
 • Y Bhuăt Niê
  • Ngày sinh: 1960
  • Ngày bổ nhiệm 17/02/2009
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đăk Lăk
  • Đơn vị công tác:
 • Y Kiêm Tơr
  • Ngày sinh: 1970
  • Ngày bổ nhiệm 17/02/2009
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đăk Lăk
  • Đơn vị công tác:
 • Y Thoan Ê Ban
  • Ngày sinh: 1975
  • Ngày bổ nhiệm 17/02/2009
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đăk Lăk
  • Đơn vị công tác:
 • Y-Kô Niê
  • Ngày sinh: 1962
  • Ngày bổ nhiệm 08/4/2010
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đăk Lăk
  • Đơn vị công tác:
 • Y Định K’Buôr
  • Ngày sinh: 1963
  • Ngày bổ nhiệm 08/4/2010
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Nông nghiệp
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đăk Lăk
  • Đơn vị công tác:
 • Vương Thị Thanh Hà
  • Ngày sinh: 1976
  • Ngày bổ nhiệm 21/11/2012
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Lĩnh vực khác
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Sóc Trăng
  • Đơn vị công tác:
 • Y An Niê
  • Ngày sinh: 06/11/1970
  • Ngày bổ nhiệm 2006
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Lâm nghiệp
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đăk Nông
  • Đơn vị công tác:
 • Vương Văn Năm
  • Ngày sinh: 1959
  • Ngày bổ nhiệm 28/11/2005
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính kế toán
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Bình Dương
  • Đơn vị công tác:
 • Xin Đức Văn
  • Ngày sinh: 1972
  • Ngày bổ nhiệm 13/11/2007
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Giang
  • Đơn vị công tác:
 • Vương Tiến Lương
  • Ngày sinh: 1964
  • Ngày bổ nhiệm 14/10/2002
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Giang
  • Đơn vị công tác:
 • Vương Thông Hải
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm 7/22/2013
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính kế toán
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hồ Chí Minh
  • Đơn vị công tác:
 • Vương Văn Ninh
  • Ngày sinh: 1979
  • Ngày bổ nhiệm 09/8/2013
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Nông nghiệp
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Tuyên Quang
  • Đơn vị công tác:
 • Vương Trọng Hồi
  • Ngày sinh: 13/10/1965
  • Ngày bổ nhiệm 25/5/2012
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính - thuế
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành: Bộ Tài chính
  • Địa phương:
  • Đơn vị công tác:
 • Vương Văn Trị
  • Ngày sinh: 1968
  • Ngày bổ nhiệm 29/5/2001
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành: Bộ Công an
  • Địa phương:
  • Đơn vị công tác:
 • Vương Thị Thanh Hằng
  • Ngày sinh: 1982
  • Ngày bổ nhiệm 10/02/2015
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành: Bộ Công an
  • Địa phương:
  • Đơn vị công tác:
 • Xa Thị Thanh
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm 6/4/2016
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính - thuế
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành: Bộ Tài chính
  • Địa phương:
  • Đơn vị công tác:
 • Y Knáp Byă
  • Ngày sinh: 1965
  • Ngày bổ nhiệm 01/4/2016
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Lâm nghiệp
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đăk Lăk
  • Đơn vị công tác:
 • Vương Thị Hoa
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm 15/11/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin truyền thông
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Giang
  • Đơn vị công tác:
 • Vưu Thanh Tân
  • Ngày sinh: 1983
  • Ngày bổ nhiệm 2016
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng
  • Chuyên ngành nhỏ:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Bạc Liêu
  • Đơn vị công tác:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.