Tên giám định viên
Bộ ngành
Địa phương
Tình trạng
Lĩnh vực chuyên môn
5646 Giám định viên Tư pháp.
 • Nguyễn Bá Hải
  • Ngày sinh: 1990
  • Ngày bổ nhiệm: 28/3/2017
  • Khen thưởng:Chuyên ngành: Pháp y - Sinh học
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hải Phòng
 • Nguyễn Ngọc Như
  • Ngày sinh: 25/10/1978
  • Ngày bổ nhiệm: 21/3/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Công thương
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đồng Tháp
 • Trần Ngọc Bá
  • Ngày sinh: 22/8/1966
  • Ngày bổ nhiệm: 21/3/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Công thương
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đồng Tháp
 • Hồ Thanh Tùng
  • Ngày sinh: 20/10/1974
  • Ngày bổ nhiệm: 21/3/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Công thương
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đồng Tháp
 • Nguyễn Thị Vy Ni
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm: 01/3/2017
  • Khen thưởng:Chuyên ngành: An toàn thực phẩm
  • Lĩnh vực chuyên môn: Công thương
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Bình Thuận
 • Nguyễn Thị Giang
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm: 07/3/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Đồng Nai
 • Nguyễn Quỳnh Chi
  • Ngày sinh: 17/02/1981
  • Ngày bổ nhiệm: 15/3/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin truyền thông
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hoà Bình
 • Trần Mai Phong
  • Ngày sinh: 25/6/1971
  • Ngày bổ nhiệm: 15/3/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin truyền thông
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hoà Bình
 • Trần Hòa
  • Ngày sinh: 28/8/1978
  • Ngày bổ nhiệm: 15/3/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin truyền thông
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hoà Bình
 • Đỗ Thị Hồng Yến
  • Ngày sinh: 15/10/1986
  • Ngày bổ nhiệm: 03/01/2017
  • Khen thưởng:Lĩnh vực giám định: Hóa học
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Vĩnh Phúc
 • Nguyễn Chung Hiếu
  • Ngày sinh: 15/6/1976
  • Ngày bổ nhiệm: 03/01/2017
  • Khen thưởng:Lĩnh vực giám định: Hóa học
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Vĩnh Phúc
 • Nguyễn Văn Bình
  • Ngày sinh: 05/12/1990
  • Ngày bổ nhiệm: 03/01/2017
  • Khen thưởng:Lĩnh vực giám định: Hóa học
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Vĩnh Phúc
 • Trần Xuân Mạnh
  • Ngày sinh: 01/9/1988
  • Ngày bổ nhiệm: 03/01/2017
  • Khen thưởng:Lĩnh vực giám định: Dấu vết đường vân, tài liệu
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Vĩnh Phúc
 • Phạm Huy Tú
  • Ngày sinh: 25/6/1980
  • Ngày bổ nhiệm: 03/01/2017
  • Khen thưởng:Lĩnh vực giám định: Súng, đạn
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Vĩnh Phúc
 • Bằng Thị Ngọc Thúy
  • Ngày sinh: 05/8/1984
  • Ngày bổ nhiệm: 03/01/2017
  • Khen thưởng:Lĩnh vực giám định: Kỹ thuật số và điện tử
  • Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hình sự
  • Tình trạng: Chuyên trách
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Vĩnh Phúc
 • Phạm Thị Trà
  • Ngày sinh: 23/12/1980
  • Ngày bổ nhiệm: 05/01/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Tình trạng:
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Nội
 • Đào Thu Hằng
  • Ngày sinh: 07/05/1967
  • Ngày bổ nhiệm: 05/01/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Tình trạng:
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Nội
 • Phạm Thị Thanh
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm: 04/01/2017
  • Khen thưởng:Lĩnh vực giám định: Tài chính
  • Lĩnh vực chuyên môn:
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành: Bộ Tài chính
  • Địa phương:
 • Nguyễn Vũ Phương
  • Ngày sinh: 28/12/1973
  • Ngày bổ nhiệm: 09/11/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Pháp y
  • Tình trạng:
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Tiền Giang
 • Vương Thị Hoa
  • Ngày sinh:
  • Ngày bổ nhiệm: 15/11/2017
  • Khen thưởng:
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thông tin truyền thông
  • Tình trạng: Kiêm nhiệm
  • Bộ ngành:
  • Địa phương: Hà Giang
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.