Luật Đấu giá tài sản và những vấn đề cần quan tâm

    Việc ban hành Luật Đấu giá tài sản là thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu về xã hội hóa và tính chuyên nghiệp trong hoạt động đấu giá tài sản, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.
    Trên cơ sở đó Luật Đấu giá tài sản ra đời sẽ góp phần hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản; khắc phục những bất cập đang tồn tại hiện nay và bảo đảm tính pháp lý đồng bộ với các luật có liên quan.
    Ngày 01/7/2017 Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, cho đến nay cơ bản Luật đã đáp ứng được quy trình, thủ tục, trình tự thực hiện việc bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, cho đến nay một số quy định trong Luật Đấu giá chưa được quy định hoặc chưa hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan Trung ương để đảm bảo cho các quy định của Luật đi vào cuộc sống và được tổ chức thực hiện đồng bộ cụ thể là:
Thứ nhất: Theo quy định tại Điều 20 của Luật là: “Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thông qua tổ chức đấu giá tài sản hoặc tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng. Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức mình”. Quy định của Luật về trách nhiệm của người mua bảo hiểm cho đấu giá viên thì đã rõ, nhưng số tiền để mua bảo hiển cho đấu giá viên là bao nhiêu và đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì việc mua bảo hiểm này được dùng từ nguồn tiền nào để mua bảo hiểm. Vì trên thực tế hiện nay các Trung tâm hoạt động theo mô hình khác nhau như tự chủ 100%, tự chủ một phần hoặc có Trung tâm hoạt động được nhà nước đảm bảo kinh phí 100%. Vấn đề này hiện nay chưa có quy định cụ thể.
Thứ hai: Về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo điểm đ, khoản 4 Điều 56 là “Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;”. Qua quá trình tìm hiểu, cho đến nay Bộ Tư pháp vẫn chưa công bố danh sách các tổ chức đấu giá trong phạm vi cả nước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá của người người có tài sản bán đấu giá và các tổ chức đấu giá chưa được Bộ Tư pháp công bố không đáp ứng được tiêu chí này mặc dù họ có đủ khả năng để tham gia. Như vậy trong thời gian Luật có hiệu lực đến nay người có tài sản cũng như tổ chức bán đấu giá tài sản đã làm được điều này?.
Thứ ba: Cũng tại Điều 56 quy định “ người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.”. Cho đến nay trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản chưa có. Liệu khi thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá mà không thông báo công khai trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản thì có vi phạm pháp luật?
Thứ tư: Việc thông báo lựa chon tổ chức đấu giá tài sản theo Điều 56 là cần thiết. Tuy nhiên đối với những loại tài sản nhỏ, có giá trị thấp thì có nhất thiết phải thông báo lựa chọn hay không vì nếu có thông báo thì các tổ chức đấu giá cũng sẽ không gửi hồ sơ tham gia, bởi một điều là thù lao đấu giá không đủ chi phí để các tổ chức đấu giá tham gia thực hiện. Nên chăng đối với những loại tài sản có giá trị dưới 50 triệu đồng thì cho phép người có tài sản tự lựa chọn và ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá với tổ chức bán đấu giá tài sản.
     Từ những vướng mắc, bất cập nêu trên nhằm áp dụng đồng bộ và có hiệu quả Luật đấu giá tài sản. Bản than người viết đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành hoặc tham mưu cho Chính phủ ban hành và cụ thể hóa các vấn đề sau:
- Quy định việc mua bảo hiểm cho đấu giá viên và nguồn kinh phí để mua bảo hiểm này.
- Sớm công bố danh sách các tổ chức đấu giá trong phạm vi cả nước
- Thành lập trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản
- Cần quy định cụ thể giá trị tài sản phải thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá
 
           Ngô Điền Long – GĐ.TTDVĐGTS
             – Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
31/10/2017     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.