UBND tỉnh Hà Giang kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đến năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg, ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, ngày 03/10/2018 UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2023.

Nam Định: Tổ chức tập huấn về giám định tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, ngày 13/9/2018, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về giám định tư pháp và một số kỹ năng cơ bản của người giám định tư pháp.

Thực trạng trong năm 5 Thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Luật giám định tư pháp được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp. Để các quy định của Luật, Nghị định được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong thời gian qua, cùng với việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật, Nghị định và các văn bản khác có liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức 02 Hội nghị triển khai Luật giám định tư pháp và ban hành 03 Kế hoạch liên quan đến việc triển khai hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn và đã ban hành nhiều văn bản để triển khai Nghị định, Thông tư liên quan đến hoạt động giám định tới các sở, ngành có liên quan để triển khai, thực hiện.

Xúc tiến thành lập Tổ tư vấn liên ngành về giám định tư pháp

Sáng 17/8, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp liên ngành với Lãnh đạo VKSNDTC, đại diện Ban Nội chính Trung ương, TANDTC, Bộ Công an để thống nhất cơ quan thường trực của Tổ tư vấn liên ngành về giám định tư pháp (GĐTP).

Tọa đàm về lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp theo quy định của Luật giám định tư pháp

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy định của Luật giám định tư pháp. Để có thêm cơ sở cho việc hoàn chỉnh dự thảo Đề án, Cục Bổ trợ tư pháp đã tổ chức Tọa đàm để lấy ý kiến Dự thảo Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp theo quy định của Luật giám định tư pháp và trao đổi, thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung khác có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/8/2018.

Họp Tổ soạn thảo Đề án đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy định của Luật giám định tư pháp.

Tạo chuyển biến mới, động lực mới trong công tác giám định tư pháp

Sáng 6/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250) theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Thiếu tướng Phạm Văn Các – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.