Danh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 10/2018:

Ngày 08/10/2018, Bộ Tư pháp ban hành 08 quyết định bổ nhiệm, 01 quyết định miễn nhiệm công chứng viên cho các đối tượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 - 2018 và Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2018

Ngày 29/9/2018, Hội công chứng viên tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017 - 2018 nhằm đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội trong hai năm đầu thành lập và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

Đoàn đại biểu công chứng Việt Nam tham dự Hội nghị của Liên minh công chứng quốc tế tại Buenos Aires, Argentina

Trong các ngày từ 29/9 đến 02/10/2018, Đoàn đại biểu công chứng Việt Nam do bà Đỗ Hoàng Yến – Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp dẫn đầu đã tham dự Hội nghị của Liên minh công chứng quốc tế tổ chức tại Buenos Aires, Argentina.

Công văn số 3646/BT-BCĐ ngày 28/9/2018 của Ban Chỉ đạo đại hội, đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất về việc triển khai thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất (Đại hội) để thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (Hiệp hội), Bộ Tư pháp, Ban chỉ đạo Đại hội, Ban vận động thành lập Hiệp hội (Ban vận động) đã có các Công văn gửi Sở Tư pháp, Hội công chứng viên trên cả nước để tổ chức triển khai các công việc tiến tới Đại hội (Công văn số 3128/BTP-BTTP ngày 22/8/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thành lập Hiệp hội, Công văn 3280/BTP-BCĐ ngày 04/9/2018 của Ban chỉ đạo Đại hội về việc góp ý kiến đối với dự thảo Điều lệ Hiệp hội, Công văn số 01/BVĐ ngày 05/9/2018 của Ban vận động hướng dẫn bầu/cử đại biểu tham dự Đại hội, Công văn số 02/CV-BVĐ ngày 19/9/2018 của Ban vận động về việc cung cấp tư liệu công chứng phục vụ Đại hội, Công văn số 03/CV-BVĐ ngày 19/9/2018 của Ban vận động về việc mời ủng hộ, tài trợ cho Đại hội…).

Công văn hướng dẫn về việc bầu/cử đại biểu tham dự Đại hội công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất

Ngày 26/9/2018, Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã ban hành Công văn số 04/BVĐ gửi Sở Tư pháp, Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bầu/cử đại biểu tham dự Đại hội công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.