Phú Thọ đã hoàn thành việc chuyển đổi loại hình công chứng theo quy định của Luật Công chứng năm 2014

Ngày 02 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định số 1888/QĐ- UBND cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng Duy Tín. Văn phòng công chứng Duy Tín là văn phòng công chứng cuối cùng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chuyển đổi, như vậy, tính đến thời điểm hiện tại các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập theo quy định của Luật Công chứng năm 2006 thành Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh, có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên theo quy định tại Điều 22 Luật Công chứng năm 2014.   
​            Thực hiện các Quyết định: Quyết định số 2104/QĐ-TTg, ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”; Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”; Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 15/4/ 2010 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Đề án “Phát triển tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 định hướng đến năm 2020”, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2015 đã phát triển được 13 văn phòng công chứng, được phân bố hợp lý gắn với địa bàn dân cư nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân trong xã hội, tăng cường tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch, bảo đảm các hợp đồng, giao dịch liên quan hoặc có khả năng liên quan đến chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản đều phải được công chứng theo quy định của pháp luật.
          Tuy nhiên, theo quy định của Luật Công chứng 2014 “Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập theo quy định của Luật Công chứng số 82/2006/QH11 phải chuyển đổi thành Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều 22 của Luật này. Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập không thực hiện xong việc chuyển đổi trong thời hạn này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định cho phép thành lập, Sở Tư pháp thu hồi giấy đăng ký hoạt động công chứng”. Điều đó có nghĩa rằng, kể từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2016 các văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập theo quy định của Luật Công chứng 2006 phải thực hiện chuyển đổi thành văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh, có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên, không có thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật của văn phòng công chứng là Trưởng văn phòng và phải là công chứng viên hợp danh của văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.
Vì vậy, ngay sau khi Luật Công chứng 2014 có hiệu lực, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi loại hình kinh doanh của các văn phòng công chứng trên địa bàn, đến năm 2016, Sở Tư pháp tiếp tục có văn bản đề nghị thực hiện việc chuyển đổi văn phòng công chứng đối với các văn phòng công chứng do 01 công chứng viên thành lập nhằm đảm bảo việc tổ chức và hoạt động được phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời hướng dẫn thủ tục chuyển đổi để các văn phòng công chứng nắm bắt và thực hiện. Kết quả đã có 10/12 văn phòng công chứng thực hiện chuyển đổi trước 31/12/2016, tuy nhiên còn 02 văn phòng công chứng chưa thực hiện được việc chuyển đổi do không tìm được nguồn công chứng viên thực hiện hợp danh theo quy định và đã có văn bản đề xuất gửi Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh cho phép ra hạn thời gian chuyển đổi.
Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp, đến ngày 02/8/2017, 11/11 văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh do 01 công chứng viên thành lập theo quy định của Luật Công chứng 2006 đều đã được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép chuyển đổi văn phòng công chứng theo quy định của Luật Công chứng 2014 và hoàn thành xong thủ tục đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, các văn phòng công chứng đã thực hiện chuyển đổi đảm bảo yêu cầu về tổ chức, hoạt động theo quy định và đang được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh, mỗi văn phòng đều có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên (01 Văn phòng công chứng xin chấm dứt hoạt động từ 01/08/2017 do không tìm được nguồn công chứng viên để hợp danh).
Có được kết quả trên một phần là nhờ vào sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với hoạt động quản lý nhà nước về công chứng, thấy được vai trò, ý nghĩa và mục tiêu của việc xã hội hóa hoạt động công chứng theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Mặt khác Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh, đã làm tốt việc hướng dẫn kịp thời, cụ thể, chính xác quy định của pháp luật về thủ tục chuyển đổi văn phòng công chứng và việc giải quyết hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, cho phép chuyển đổi, đảm bảo yêu cầu trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh được phù hợp với quy định của pháp luật./.
Dịu Huế
07/08/2017     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.