Thông báo kết quả phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai và cấp Giấy chứng nhận cho người đạt yêu cầu

      Thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 566/QĐ-HĐKT ngày 20/4/2017 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai, việc chấm phúc tra bài kiểm tra viết của kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai đã được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.
      Căn cứ kết quả phúc tra đã được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê duyệt, Hội đồng kiểm tra thông báo cho các Sở Tư pháp nơi có thí sinh đề nghị phúc tra về điểm phúc tra và kết quả kỳ kiểm tra. Kết quả này là kết quả cuối cùng theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Thông tư số 04/2015/TT-BTP. Trên cơ sở kết quả phúc tra, Hội đồng kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng cho thí sinh đạt yêu cầu theo quy định của Luật công chứng năm 2014 (Kết quả chấm phúc tra và Giấy chứng nhận được gửi kèm theo Công văn này).
         Hội đồng kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp thông báo kết quả phúc tra cho các thí sinh đã đề nghị phúc tra. Đối với những trường hợp đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận, đề nghị Sở Tư pháp thông báo để các thí sinh đến nhận Giấy chứng nhận tại Sở Tư pháp hoặc gửi Giấy chứng nhận cho các thí sinh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Công văn này.
        Hội đồng kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp nghiên cứu, thực hiện. 
        (Chi tiết xem tại file đính kèm)
File đính kèm
12/10/2017     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.