Hội nghị triển khai công tác tổ chức cán bộ năm 2012


Chiều qua (02/02), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức cán bộ năm 2012. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn, đại diện Bộ Nội vụ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ của ngành Tư pháp năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012; Báo cáo tổng kết về công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự. Theo đó, năm 2011, công tác tổ chức cán bộ của Ngành đã được triển khai toàn diện, kịp thời và bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đề ra. Thể chế về tổ chức bộ máy và cán bộ của Ngành tiếp tục được quan tâm xây dựng và hoàn thiện, có sự chủ động, kịp thời trong việc chỉ đạo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP chuẩn bị cho việc trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP; tổ chức bộ máy của Bộ được kiện toàn từ bộ máy cấp Bộ, cấp Vụ cho đến tổ chức cấp Phòng, bảo đảm triển khai toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan tư pháp địa phương bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các chiến lược, quy hoạch, đề án lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ của Ngành được tập trung hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ tạo căn cứ cho việc triển khai các nhiệm vụ lớn của Ngành trong năm cũng như trong thời gia tiếp theo.  Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đã được tiếp tục kiện toàn cả về số lượng và chất lượng; các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết dân chủ, công bằng, khách quan, kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lượng nguồn cán bộ pháp luật, nhất là nguồn cán bộ pháp luật có chất lượng cao phục vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tại Hội nghị nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận thẳng thắn, dân chủ của các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục trong công tác tổ chức cán bộ của Ngành năm 2011, đồng thời đề xuất thực hiện những giải pháp, định hướng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm cho công tác tổ chức cán bộ bám sát được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành Tư pháp trong năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả của công tác tổ chức cán bộ năm 2011, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong năm 2012, công tác tổ chức cán bộ cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tổ chức cán bộ; Tập trung nghiên cứu các đề án về hoàn thiện tổ chức bộ máy của Ngành trong đó có tổ chức bộ máy của hệ thống cơ quan tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự từ trung ương đến địa phương nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu cầu về chất lượng và tiến độ ngày càng tăng của các nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt  Quyết định số 115-QĐ/BCS ban hành Đề án đổi mới cơ chế tuyển chọn, thu hút và đổi mới chế độ chính sách đối với cán bộ Bộ Tư pháp đến năm 2015; Tập trung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2015,… với mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời kỳ mới”.

 

13/02/2012     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.