Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ

Thực hiện chủ trương rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả rà soát, ngày 08/6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1319/QĐ-BTP về phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Bộ quản lý.

Tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Trung tâm trọng tài thương mại thành phố Cần Thơ

Ngày 15/12/2015 Lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban điều hành Trung tâm trọng tài thương mại TP. Cần Thơ về công tác hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Trung tâm.

Sơ kết 04 năm thi hành Luật Trọng tài thương mại

Sáng 09/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thi hành Luật Trọng tài thương mại nhằm đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế qua thực tiễn thi hành Luật; trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề vướng mắc, bất cập; xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp để giải quyết, tháo gỡ, nâng cao hiệu quả của hoạt động trọng tài thương mại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại

Luật Trọng tài thương mại đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 01/6/2010 có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 thay thế cho Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003. Nhằm triển khai Luật Trọng tài thương mại, đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật về trọng tài thương mại, ngày 20/3/2014,  Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại quy định cụ thể chi tiết về một số nội dung còn chưa rõ hoặc còn có nhiều cách hiểu khác nhau của Luật Trọng tài thương mại.  Nghị quyết hướng dẫn những nội dung chính sau đây:

Bộ Tư pháp tổ chức buổi làm việc với chuyên gia nước ngoài để lấy ý kiến về Đề cương dự thảo Nghị định Hòa giải thương mại.

Tiếp theo cuộc họp Ban soạn thảo, tổ biên tập lần 1 xây dựng Dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại được tổ chức vào ngày 28/10/2013, sáng ngày 31/10/2013, Ông Nguyễn Văn Bốn, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp đã chủ trì buổi làm việc với chuyên gia Pháp và chuyên gia của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) về nội dung đóng góp ý kiến đề cương xây dựng Nghị định hòa giải thương mại.

Bộ Tư pháp công bố danh sách các tổ chức trọng tài tại Việt Nam và danh sách các trọng tài viên của các Trung tâm trọng tài

Thực hiện quy định tại Điều 2 và Điều 19 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại và nhằm phổ biến rộng rãi thông tin về tổ chức trọng tài, trọng tài viên để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ trọng tài, Bộ Tư pháp công bố danh sách tổ chức trọng tài và trọng tài viên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, danh sách như sau:

Bộ Tư pháp ban hành công văn hướng dẫn về việc đánh giá 03 năm thi hành Luật Trọng tài thương mại.

Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 (Luật Trọng tài thương mại). Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, Luật Trọng tài thương mại đã đi vào cuộc sống và đạt được một số kết quả nhất định. Tổ chức và hoạt động trọng tài đã từng bước được củng cố, tham gia giải quyết tranh chấp thương mại góp phần giảm tải cho Tòa án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành Luật Trọng tài thương mại, thực tế đã phát sinh một số vướng mắc, các quy định của Luật chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, cần được nghiên cứu, đánh giá, tiếp tục hoàn thiện để thúc đẩy hoạt động trọng tài ở nước ta phát triển.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.